Vilkår og betingelser


Ved kjøp av kurs eller andre produkter på Helseutdanning AS sine nettsider samtykker du å ha lest, forstått og akseptert følgende vilkår og betingelser:

Betaling

Apexintensivkurs.no bruker en sikker og trygg tredjepart (Stripe) for å behandle sensitive data. Alle betalinger på våre nettsider (Apexintensivkurs.no og tilhørende sider) foregår ved bruk av bankkort, eventuelt gjennom PayPal eller Vipps som tredjepart. Du kan bruke Visa eller Mastercard til å fullføre en betaling. Ved kjøp på denne nettsiden vil du få tilgang til Apexintensivkurs.no sin nettressurs. Tilgangen vil være tilgjengelig umiddelbart etter fullført kjøp. For bedriftskunder og/eller større grupper kan andre betalingsløsninger bli benyttet etter nærmere avtale.

Bindingstid og oppsigelse av avtalen

Det er ingen bindingstid på abonnement kjøpt på apexintensivkurs.no. Abonnementet fornyes automatisk frem til det stoppes inne på "Brukerkonto" (når innlogget). 

Kvittering og bekreftelse

Ved å være innlogget i nettportalen (www.apexintensivkurs.no) vil “Min Side” alltid være tilgjengelig. På “Min Side” finner du bekreftelse på ditt kjøp, kvitteringer, kontoinformasjon og andre opplysninger om din medlemsprofil. Kvittering og bekreftelse vil også bli sendt til din e-post kort tid etter fullført bestilling.

Opprettelse av brukerkonto

For å kunne fullføre en betaling kreves det at du oppretter en brukerkonto på våre nettsider. Brukerkontoen består av brukernavn og selvvalgt passord. Kontoinformasjonen du oppretter under bestillingen brukes for å logge deg inn i nettportalen. Tilgangen starter i det øyeblikket brukerkontoen blir opprettet, hvilket vil si ved fullført betaling. Antall dager med gjenværende tilgang fremkommer på “Min Side”.

Kjøpsloven og Angrefristloven

Ved kjøp av tilgang til siden gjelder ikke angrerett, siden dette gjelder en digital tjeneste som leveres online. Dersom du har tilbakemeldinger eller er misfornøyd med kjøpet ber vi deg imidlertid om å ta kontakt med oss på post@apexintensivkurs.no.

Support og kontakt

Helseutdanning AS kan kontaktes per e-post på post@apexintensivkurs.no. Normalt kan du forvente å motta svar innen 3 virkedager.

www.apexintensivkurs.no kan ikke holdes ansvarlig for forhold som forekommer utenfor vår kontroll. Eksempler på dette kan være streik, lockout, krig, serverbrudd eller andre eksterne forhold.

Ved tekniske problemer med vår kursportal ber vi deg ta kontakt på post@apexintensivkurs.no. Dersom din tilgangsperiode har vært preget av vesentlige tekniske problemer, vil vi etter nærmere kontakt utvide din tilgangsperiode.

Nettressursens innhold

Helseutdanning AS sin nettressurs tilbyr gjennomgang av fagstoff. Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre innholdet mest mulig relevant. Innholdet i nettressursen kan som alle andre læremidler inneholde faglige feil og mangler. Vi fraskriver oss alt ansvar for konsekvensene slike eventuelle feil måtte medføre, både hva gjelder eksamensbesvarelser og senere klinisk praksis. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder også forhold som praksis for føring av oppgaver, begrepsapparat og andre forhold. Da det kan stilles vidt forskjellige krav til eksamensbesvarelsen fra et lærested til et annet, vil det kun være deltakerens/brukerens ansvar å sette seg inn i de gjeldende forhold, og Helseutdanning AS vil ikke på noen måte kunne lastes for eventuelle feil og/eller mangler. Fortløpende tilbakemeldinger dersom våre brukere oppdager feil eller mangler ved nettsidens innhold bes meldt til post@apexintensivkurs.no. Vi retter eventuelle feil så fort som praktisk mulig dersom vi varsles om dette.

Tilgang og sikkerhet

Kursportalen er godt beskyttet mot at uvedkommende skal få tilgang. Opplysningene lagret på Helseutdanning AS sine nettsider vil ikke bli gitt videre til noen tredjepart. Personer som har kjøpt tilgang kan ikke under noen omstendigheter dele tilgangen med andre. Kurset er personlig og ved å gjøre kurset tilgjengelig for andre kan Helseutdanning AS straffeforfølge forholdet. Ved mislighold (eksempelsvis deling av kurstilgang) vil Apexintensivkurs.no uten forvarsel sperre kontoen til vedkommende. Helseutdanning AS vil kunne kreve erstatning og anmelde forholdet.

Dersom flere personer i samme husstand ønsker å benytte kurset, må kurset bestilles flere ganger.

Ved å være innlogget på kursportalen godkjenner du at dine handlingsmønstre kan bli registrert. Vi arbeider kontinuerlig for at kursopplevelsen skal bli best mulig for våre kursdeltakere. Gjennom sporing og bruk av ulike analyseverktøy blir kursportalen kontinuerlig testet og forbedret.

Kursportalen fungerer på alle enheter (Pc, Mac, Mobil, iPad etc). Dersom deltakere får problemer med innlogging grunnet bruk av flere enheter, bes det ta kontakt per epost post@apexintensivkurs.no.

Kopibeskyttet innhold

Vesentlige deler av kursinnholdet i nettressursen består av egenprodusert materiale. Herunder inngår tekst, bilder, illustrasjoner, video, design og annet visuelt innhold. Innhold fra nettressursen kan ikke distribueres til andre personer uten tillatelse fra Helseutdanning AS. Dersom materiale er lånt fra andre nettsider er dette gjort med gyldig godkjenning. Innhold som kategoriseres som “OpenSource” (eksempelsvis vimeo.com) er det kun gitt kreditering etter krav fra forfatter/skaper av innholdet. Brukstilgangen medfører ingen overdragelse av opphavsrettigheter eller andre rettigheter fra Helseutdanning AS til deg som bruker. Innholdet du får tilgang til kan heller ikke kopieres, modifiseres eller overføres til andre, dersom ikke særskilt avtale om dette foreligger.

Også våre tekniske løsninger og brukergrensesnitt er kopibeskyttet under åndsverksloven.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Endring av vilkår

Vilkårene kan endres uten varsel og oppdaterte vilkår vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Vilkår ble sist oppdatert: 24.03.24.